Sveriges T┬│ instrukt├Ârer

Vårt utbildningsteam består främst av yrkesverksamma lärare och lärarutbildare med stor undervisningserfarenhet och med lång erfarenhet av pedagogisk användning av ny teknik i klassrummet. Detta borgar för hög kvalitet på våra kurser.

Nedan följer en kort beskrivning av Sveriges T³ team idag.

Bengt Åhlander

Har en lång och gedigen bakgrunds i att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen och undervisar f.n. i matematik och fysik vid Nils Ericsson gymnasiet i Trollhättan. Därefter arbetade han även några år som rektor vid samma skola. Han har under många år varit projektledare för Sigma8. Bengt har sedan mer än 20 år tillbaka fått vissa konsultuppdrag från Texas Instruments och även arbetat fulltid som skolkonsult mellan 2008-2013. Detta gör att Bengt har en fantastisk överblick och kunskap i hur dessa hjälpmedel bäst kan användas på ett didaktiskt och pedagogiskt sätt i klassrummet. Har är särskillt engagerad i TI-Nspire™ teknologi och CAS.

Jan Dahlgren

Jan har arbetat som lärare sedan 1973 och har undervisat på gymnasiet sedan 1987. Han har de senaste åren arbetat vid Jämtlandsgymnasiet Wargentin i Östersund, där han periodvis har arbetat som pedagogiskutvecklingsledare inom NV-programmet. Jan har bedrivit kursverksamhet med grafritande räknare och har även använt dessa tillsammans med labbutrustning så som CBL 2 & CBR 2. Han har även erfaranhet av datorprogramvaran TI-Nspire™ CAS och även iPad® appen av den samma.

Anders Holmgren

Undervisar som för Matematik, NO och Teknik vid Eklidens skola i Nacka. Anders är särskilt intresserad av IT som inlärning och har även en egen blogg som innehåller hela kursen i NO. Han använder bl.a. TI-84 Plus CE-T och använder sig av olika micro-processorer i sin undervisning, däribland TI-Innovator Hub.

Mauritz Blomqvist

Undervisar i matematik och fysik vid Katedralskolan i Uppsala. Mauritz har en djupare förståelse i programvaran TI-Nspire™ CAS och har särskillda kundskaper i programmering och bland annat i användningen av LUA programmering.