T³ Europe Logo

T³ Sverige - Teachers Teaching with Technology™

T3 – Teacher Teaching with Technology™ - är ett världsomspännande lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda pedagogiska tekniska hjälpmedel för att inspirera och öka elevernas intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 Sverige anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder symbolhanterande- och programmeringshjälpmedel i klassrummet, men även laborationsutrustning för de naturvetenskapliga ämnena. Under och efter kursen får deltagarna beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till sin egen klass. Dessa fortbildningar hålls av erfarna lärare.

TI STEM Labs Icon

T³ International Conferences 2021

Two conferences - T³ International Conference and Sharing Inspiration - are going virtual! 

Details and registration here.

Internationell T³ konferens 2021

Lärare är inbjuda att ta del i T3 Europas Sharing Inspiration som denna gång sker online. Konferens har som fokus undervisning inom STEM-området!

Läs mer och registrera dig här.

Undervisningsmaterial för klassen samt blogg

Här hittar du bl.a. digitala arbetsfiler och övningar som passar de nya ämnesplanerna. Ta del av programfiler, lärarhandledning, övningsdokument och videoklipp.  Klicka gärna även på blogg-länken nedan. Här kan du exempelvis läsa vår intervju med Pythons grundare, där han berättar om hur det hela började. 

Övningsmaterial

Blogg