5 tips från experten för virtuell undervisning

Posted 14 April 2020 by Erica Schiller

Richard Snow

1. Tålamod är en dygd

Snows första tips till lärare som övergår från fysisk klassundervisning till en virtuell inlärningsmiljö är att ha tålamod. Du kommer att upptäcka att vissa saker inte går att applicera i en digital miljö. Undervisning i en virtuell miljö kräver ett annat arbetssätt, och eleverna kommer att reagera annorlunda. Hans råd: ”Försök att inte vara hård mot dig själv. Det kommer att ta tid att anpassa sig, och du måste acceptera det faktum att det inte kommer att hända den första dagen.”

2. Bygg relationer

En fördel som lärare har när de gör över från klassrumsmiljö till digital miljö är att relationen till eleverna antagligen redan finns. Du har troligtvis följt eleverna under en längre tid. En viktig sak att ta med sig; prata inte bara till barnen. Skapa en konversation som ni vet finns i klassrummet. Låt samtalet vara interaktivt och roligt!

3. Struktur skapar gemenskap

I en digital miljö sker inlärningen isolerat för eleverna, och vi vet att de har ett behov av social interaktion. För att skapa den sociala känslan virtuellt, kan du som lärare skapa en miljö för ömsesidiga samtal. Det är viktigt att ha en struktur för hur du svarar på elevernas frågor så att de känner att de är i ett sammanhang.

”Oavsett kommunikationsverktyg - e-post, diskussionsforum, en app eller virtuella arbetstider - är det viktigt att ha en kommunikationsplan, och hålla sig till den. Genom att vara konsekvent så hjälper du eleverna att känna sig mindre oroliga och mer anslutna” förklarar Snow.

I ett diskussionsforum till exempel, istället för att ge ett direkt svar, svara genom att ställa fler frågor; undersök hur hela klassen resonerar. Använd frågetekniker och skapa feedback som ökar engagemanget hos fler än ett par elever.

4. Låt dem höra dig skratta!

Snow insåg att genom att bara fokusera på att lära ut läroplanen, utan att ändra tonen på sin röst eller framträdande, framställdes han inte på ett tillgängligt sätt. Sedan dess har han gjort ett försök att tillföra humor i sin virtuella kommunikation med elever. ”Använd din känsla av humor för att få kontakt med eleverna online. Uppmärksamma dem när de loggar in, hälsa på dem och försök göra ett skämt. Ett sådant mottagande lugnar eleverna och öppnar oftast upp för samtal” förklarar han. ”Men var inte sarkastisk!” förtydligar Snow. ”Om du undervisar tonåringar utvecklas deras hjärnor fortfarande, och medan de kanske skrattar, kanske de egentligen inte förstår sarkasm på samma sätt som vuxna gör.”

5. Omfamna nya möjligheter

Att undervisa i en digital miljö är en fantastisk möjlighet att lära sig använda nya verktyg som kan komplettera fysiska möten i framtiden. Vem vet, de nya kunskaperna kanske gör dig till en bättre lärare! Framför allt får det dig att öppna ögonen för hur du kan förbättra och förändra din undervisning. Traditonell klassrumsundervisning har mycket att lära av en digital miljö!