STEM-lärare är superhjältar på lärarkonferensen ”Sharing Inspiration 2019”

Posted 31 March 2019 by Stephan Griebel

Riktiga superhjältar

Peter Balyta, ordförande för Texas Instruments Education Technology, inledde konferensen ”Sharing Inspiration 2019” med att betona vikten av STEM-utbildning. Speciellt med dagens utmaningar och krav, och där anser Peter Balyta att lärarna har en central roll. ”För mig är STEM-lärare riktiga superhjältar - hårt arbetande, passionerade förebilder som dag in och dag ut inspirerar eleverna att arbeta med STEM, genom att koppla begrepp till verkligheten. Trots vad du ser i filmer, är inte hjältar de som flyger omkring i mask och mantel, utan de verkliga hjältarna är de som finns i klassrummet”säger han.

Första kvinnliga astronauten i Tyskland

En riktig hjältesaga är STEM-karriären för Insa Thiele-Eich (PhD), en av de två astronauter som kommer att vara de första tyska kvinnorna att resa ut i rymden. Hon inspirerade publiken med sin berättelse. "Enligt min mening kan STEM-utbildning bara vara framgångsrik om du går över gränserna," säger hon. Sedan hon var barn har hon drivits av frågan varför. ”STEM-lärare bör ge barn möjlighet och självförtroende att ställa frågor och låta dem hitta svaret själva. Min egen nyfikenhet har lett mig till rymden. Jag tycker om att vara en förebild för barn - pojkar och flickor - som tycker att existentiella frågor är spännande. ”

Lära sig matematik på ett roligt sätt

Under de två konferensdagarna deltog lärare i olika sessioner med temat ”The Power of Realization”. Genom både praktiskt tillvägagångssätt, men också genom diskussionsgrupper, fick lärarna lära sig mer inom STEM. De fick massor av inspiration att ta med sig till sin egen undervisning, bland annat genom robotfordonet Rover, biologiska experiment med TI-Nspire ™-teknologin och användningen av kriminalteknisk vetenskap. "Alla tittar på, eller är bekanta, med TV-serier som "Bones" eller "CSI ", säger fysikläraren Cathy Baars. Hon utvecklar kriminaltekniska uppgifter för undervisning. ”Att lösa brott motiverar eleverna att tillämpa och lära sig matematik på ett roligare sätt. Dessa vetenskapliga experiment förenar matematik och fysik, och är ett tillägg till läroplanen. ”

Betydelsen av STEM-utbildning

Den inspirerande konferensen avslutades med tal från Adina Nistor (Scientix), professor Dr. Gultekin Cakmakci (Hacettepe University Ankara) och Ian Galloway (T3 Europe STEM-ledare). Alla gav en inblick om framtiden och framhöll vikten av att fokusera på STEM-utbildning. Forskaren Adina Nistor visade att Scientix-rapporten om STEM-utbildning i Europa påpekade att 79% av lektionerna fortfarande ges på ett traditionellt sätt. "Det är synd eftersom forkningsbaserat lärande har visat sig vara mer effektivt". Samtidigt betonade professor Dr. Gultekin Cakmakci - som grundligt har undersökt STEM-utbildning – att: "Utbildning bör konstruera framtidens samhälle genom att stärka fantasi, kreativitet och innovation”.

Inspiration för beslutsfattare

Dagen före konferensen samlades drygt 80 stycken viktiga beslutsfattare, intressenter i branschen och ledande utbildare från hela Europa i Bryssel. I interaktiva sessioner delade de sina synpunkter och erfarenheter om framgångsrik STE(A)M-utbildning. Genom presentationer och diskussioner, tacklar deltagarna heta ämnen. De utbyter åsikter om läroplansreform, utbildningsmobilitet, innovativ klassrumspraxis, politiska ramverk, regionalt stöd och marknadens roll. ”Jag har arbetat mer än 20 år inom området, och under dagen har jag imponerats av hur mångsidig STEM-utbildningen är. Varje intressentgrupp har sin egen synvinkel; alla är viktiga och alla måste beaktas”, säger Stephan Griebel, chef för affärsutveckling på Texas Instruments. Nu ser vi fram emot nästa års lärarkonferens!